imaxe slider superior 01 imaxe slider superior 02 imaxe slider superior 03 imaxe slider superior 04 imaxe slider superior 05 imaxe slider superior 06

As nosas sedes:

Temos dúas sedes:

CAMPUS

Ver

CIDADE

Ver

O noso video:

2014: Oferta docente actual da Escola de Enxeñería Industrial

A Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo ten actualmente unha ampla oferta formativa que inclúe seis graos de enxeñería e varios mestrados de ámbito tecnolóxico.

Imaxe comparte

Compartir no Facebook

Consulta as saídas profesionais:

 • Xeración de enerxía eléctrica:
  • Gran hidráulica e minihidráulica
  • Eólica
  • Fotovoltaica
  • Centrais térmicas de producción de enerxía eléctrica
 • Transporte e distribución de enerxía eléctrica
 • Comercialización de electricidade
 • Xestión enerxética
 • Tracción eléctrica (“vehículo eléctrico”)
 • Proxecto e realización de instalacións eléctricas
 • Mantemento de instalacións eléctricas
 • Deseño e construcción de equipos eléctricos
 • Fabricación de equipos de alumeado
 • Instalacións eléctricas en buques
 • Deseño, análise, integración e mantemento de sistemas i equipamientos electrónicos e instalacións industriais automatizadas e automatización de maquinaria
 • Xestión e organización comercial de empresas de produtos e sistemas electrónicos e/ou automáticos e/ou informáticos
 • Informática industrial, programación de robots e de autómatas programables e sistemas electrónicos programables en xeral
 • Dirección e xestión de proxectos de I+D en: automatización, comunicacións industriais, transporte (ferrocarril, aviónica, automoción), enerxías renovables, e sistemas electrónicos e automatizados en mediciña e domótica
 • Consultoría e inspección técnica de instalacións relacionadas coa electrónica e a automatización industrial
 • Xestión da producción
 • Mellora dos procesos
 • Xestión de almacéns e do transporte
 • Xestión de aprovisionamentos
 • Xestión do mantemento
 • Xestión da calidade
 • Consultoría organizativa e técnica
 • Marketing e a xestión comercial
 • Xestión da innovación e da tecnoloxía
 • Xestión financeira
 • Xestión dos recursos humáns
 • Control e optimización dos procesos da industria química
 • Minimización, revalorización e tratamento de residuos: sostibilidade
 • Tratamento de augas residuais urbáns e da industria
 • Biotecnoloxía Industrial
 • Elaboración de produtos para farmacia e nutracéutica
 • Xestión e optimización de operacións da industria de proceso
 • Por ter acadado unha formación técnica polivalente e xeralista, estes graduados son totalmente adaptables ao mundo industrial en cualquera posto de responsabilidade nas PEMES ou formando parte de equipos de traballo multidisciplinares en calquera tipo de empresa
 • Isto é debido sobre todo a unha sólida formación científica e a unha ampla variedade de coñecementos en diversas tecnoloxías o que lles outorga ese carácter xeralista e multifuncional
 • O obxectivo principal destes graduados é acceder con garantía de éxito aos estudos de Mestrado en Enxeñería Industrial que outorga as atribucións plenas do enxeñeiro/a industrial
 • Este graduado será capaz de aportar a sua capacidade de integración de coñecementos de diferentes áreas para a redacción e desenvolvemento de proxectos no ámbito da enxeñería industrial
 • Deseño, avaliación, control da calidade e dirección de proxectos de construcción, montaxe, mantemento e reparación de estruturas, construccións industriais e instalacións (térmicas, mecánicas, hidráulicas, climatización, ventilación, etc...)
 • Estudo e deseño orientados á optimización da eficiencia enerxética en todo tipo de equipos e instalacións térmicas, como pode ser a calificación enerxética en edificios ou a recuperación de calor en procesos industriais
 • Proxectos de enerxías renovables:
  • Solar térmica
  • Biomasa e valorización de residuos
  • Xeotermia
 • Proxectos de deseño e fabricación de pezas, utillaxes e máquinas de funcionalidade final o proceso mecánico que esixan fondos coñecementos do procesameento do material e do seu control para dotar de valor as empresas do sector ao mellorar os ciclos de vida dos seus produtos. (tecnoloxías CAD/CAM/CAE)
Imaxe Facebook